LES MILLS SISTEM

Les Mills sistem predstavlja kompletan “knew how” za unapređenje grupnog fitnesa i stvaranja visoko profitne poslovne jedinice. Kroz efikasan menadžment sistem, efektna marketinška rešenja i stalnu edukaciju menadžera i instruktora, vaši članovi zaljubiće se u fitnes i nestrpljivo iščekivati svaki naredni trening.

ANDREA FITNESS

Budućnost je jasna – klub koji ima bolji softver, imaće i bolje poslovanje.

Andrea Fitness je jedinstveno softversko rešenje koje vam omogućava da se posvetite članovima, dok se poslovni procesi neometano izvršavaju i prate u pozadini. Uz ovaj softver možete pratiti sva dešavanja u klubu bez obzira na to gde se nalazite. Kroz veliki broj modula i pametnom sistematizacijom omogućiće vam da:

Uvećajte prihode

Veliki izazov sa kojim se svi klubovi suočavaju jeste komplikovan ili nemoguć pristup informacijama koje su im potrebne za uspešno poslovanje. Naš softver omogućava jednostavan i konstantan uvid u podatke neophodne za uvećanje prihoda.

Smanjite Troškove

Vreme je novac. Uz ovaj softver biće vam lakše da uradite više stvari u kraćem vremenskom periodu, čime ćete značajno uštedeti na resursima.

Uvećajte Broj Aktivnih Članova

Zahvaljujući preciznom praćenju dolazaka članova, znaćete kada je potrebno organizovati kampanje i događaje koji će animirati postojeće i privući nove članove.

Gradite Dugoročne Odnose

Od trenutka kada član prvi put dođe u vaš klub, softver će omogućiti prikupljanje informacija koje su ključne za praćenje njegovih potreba i navika. Na taj način, u svakom trenutku možete da mu ponudite ono što mu je potrebno.

Osnažite Svoj Tim

Uz softver, vaš tim biće efikasniji, jer će obavljanje posla biti maksimalno pojednostavljeno. Takođe, softver će omogućiti praćenje uspešnosti svakog pojedinačnog člana tima. Moći ćete da postavljate targete, i da konstantno pratite ispunjavanje istih.

Objedinite Prodaju i Marketing

Unutar jednog softvera nalaze se svi relevantni podaci u vezi sa vašim marketinškim i prodajnim aktivnostima. Na taj način, moći ćete da pratite u kojoj meri su konkretne marketinške aktivnosti uticale na prodaju.

Upravljajte Kampanjama

Softver će vam omogućiti da kreirate onlajn i oflajn kampanje. Takođe, softver prati tok i uspešnost svake pojedinačne kampanje. Na osnovu toga dobijate uvid u to šta je potrebno da izmenite i unapredite kako bi kampanja bila efektivnija, a prihodi veći.

Gradite Bazu Znanja

Softver vam pruža konkretna saznanja za unapređenje poslovanja. Biće vam dostupne sve važne informacije o aktivnim i neaktivnim članovima – koje treninge posećuju, kada je bio poslednji dolazak, koliko je trajanje aktivnosti odnosno neaktivnosti… Te informacije omogućiće vam da u pravom trenutku animirate odgovarajuće članove.

Uvećajte prihode

Veliki izazov sa kojim se svi klubovi suočavaju jeste komplikovan ili nemoguć pristup informacijama koje su im potrebne za uspešno poslovanje. Naš softver omogućava jednostavan i konstantan uvid u podatke neophodne za uvećanje prihoda.

Smanjite troškove

Vreme je novac. Uz ovaj softver biće vam lakše da uradite više stvari u kraćem vremenskom periodu, čime ćete značajno uštedeti na resursima.

Uvećajte Broj Aktivnih Članova

Zahvaljujući preciznom praćenju dolazaka članova, znaćete kada je potrebno organizovati kampanje i događaje koji će animirati postojeće i privući nove članove.

Gradite Dugoročne Odnose

Od trenutka kada član prvi put dođe u vaš klub, softver će omogućiti prikupljanje informacija koje su ključne za praćenje njegovih potreba i navika. Na taj način, u svakom trenutku možete da mu ponudite ono što mu je potrebno.

Osnažite Svoj Tim

Uz softver, vaš tim biće efikasniji, jer će obavljanje posla biti maksimalno pojednostavljeno. Takođe, softver će omogućiti praćenje uspešnosti svakog pojedinačnog člana tima. Moći ćete da postavljate targete, i da konstantno pratite ispunjavanje istih.

Objedinite Prodaju i Marketing

Unutar jednog softvera nalaze se svi relevantni podaci u vezi sa vašim marketinškim i prodajnim aktivnostima. Na taj način, moći ćete da pratite u kojoj meri su konkretne marketinške aktivnosti uticale na prodaju.

Upravljajte Kampanjama

Softver će vam omogućiti da kreirate onlajn i oflajn kampanje. Takođe, softver prati tok i uspešnost svake pojedinačne kampanje. Na osnovu toga dobijate uvid u to šta je potrebno da izmenite i unapredite kako bi kampanja bila efektivnija, a prihodi veći.

Gradite Bazu Znanja

Softver vam pruža konkretna saznanja za unapređenje poslovanja. Biće vam dostupne sve važne informacije o aktivnim i neaktivnim članovima – koje treninge posećuju, kada je bio poslednji dolazak, koliko je trajanje aktivnosti odnosno neaktivnosti… Te informacije omogućiće vam da u pravom trenutku animirate odgovarajuće članove.