USLUGE

Alati i znanja koja će vam pomoći da unapredite poslovanje svog fitnescentra.

IMPLEMENTACIJASISTEMA PRODAJE

Kako da pridobijete više članova?

Analiza ponude

Da li ste znali da prevelik broj usluga u vašoj ponudi može zbuniti kupca, usled čega će se odlučiti za kupovinu na drugom mestu, na kojem će pronaći konkretnu ponudu, namenjenu baš njemu?

Implementacija Prodajnih Procesa

Ljudi kupuju tamo gde osećaju da je sve krojeno po njihovoj meri. Važno je da podelite uloge u vašem timu i definišete njihova zaduženja u prodajnom procesu, kako bi stvorili poželjnu atmosferu za kupca.

Segmentacija Prema Ciljnim Grupama

Ljudi kupuju ono u čemu se prepoznaju. Znate li ko su vaši potencijalni članovi i da li se oni prepoznaju u vašoj ponudi?

Implementacija Alata za Praćenje i Uspešnost Prodaje

Uložili ste sredstva u određene prodajne aktivnosti, a rezultat može biti uspeh ili neuspeh. U oba slučaja, potrebno je da znate šta je uticalo na rezultat kako biste sledeći put doneli pametnu odluku.

Definisanje Prodajnih Alata

Potrebno je definisati alate koji će vam pomoći da smanjite troškove marketinških aktivnosti i saznate ko su ljudi koji žele vašu uslugu.

Trening Osoblja

U savršenom sistemu prodaje, ključnu ulogu ima vaš tim koji će prepoznati potrebe kupaca i stvoriti atmosferu u kojoj će kupac želeti da postane korisnik usluga.

TRENINZI

Kako da razvijete i iskoristite potencijal vašeg tima?

Komunikacija i Prodaja

Na treningu komunikacije i prodaje vaš tim će učiti kako da na pravilan način komunicira sa postojećim i potencijalnim članovima, u cilju zadržavanja aktuelnih i privlačenja novih.

Koučing Fitnes Instruktora

Na ovom treningu vaši instruktori će učiti kako da pravilno uvedu vežbače u svet vežbanja, što će doprineti da se vežbači iznova vraćaju na trening.

Unapređenje Prodaje PT

Na treningu unapređenja prodaje personalnih treningaceo tim će učiti kako da kod vežbača razvije interesovanje za uslugu personalnog treninga.

EDUKACIJA

Steknite znanja kojima ćete unapređivati svoje poslovanje

Online Komunikacija

Online komunikacija je najjeftiniji i najefikasniji način da dođete do svojih korisnika. Naučite kako da iskoristite prednosti online komunikacije i smanjite troškove marketinga.

Menadžment Grupnog Fitnesa

Naučite kako da iskoristite moć grupnog fitnesa kao glavnog pokretača na fizičku aktivnost.

Direktni Marketing

Naučite kako da gradite kvalitetnu bazu podataka potencijalnih kupaca u cilju poboljšanja prodaje i smanjenja troškova.

Menadžment Personalnog Treninga

Naučite kako da postavite, razvijate i merite uspeh sistema personalnog treninga.

Izrada Marketing Plana

Naučite kako da analizirate i definišete ciljeve i planirate aktivnosti u svrhu pridobijanja novih i zadržavanja postojećih članova.

Organizacija Događaja

Naučite kada i kako da organizujete događaje koji će vam pomoći da zadržite postojeće i privučete nove članove, kao i da održite motivaciju na željenom nivou.

TAJNI KUPAC

Kako da proverite kvalitet svoje usluge i kako da znate da vaši zaposleni u svakom trenutku daju svoj maksimum?

SEMINARI

Budite uvek korak ispred drugih

SEMINARI

Budite uvek korak ispred drugih

Naši seminari omogućiće vam da uvek budete u toku sa aktuelnim svetskim fitnes trendovima, i pre nego što oni dođu u Srbiju. Upoznaćete se sa potpuno novim pristupima menadžmentu fitnesa, novim alatima koji će vam pomoći da unapredite svoje poslovanje kao i sa aktuelnima metodama edukacije koje će ojačati vaš tim.

Ako želiš da organizuješ, unaprediš i razviješ svoj fitnes klub ili ti je potrebno više informacija o uslugama i rešenjima