template image

Unapređenje prodaje O seminaru

Razvijati posao bez jasne strategije i cilja u današnje vreme, kada je konkurencija sve veća i agresivnija, a kupovna moć sve slabija, predstavlja nemoguću misiju. Postavljanje jasno definisanih i adekvatnih targeta pomaže nam da pratimo uspešnost poslovanja, zadržimo motivaciju tima na izuzetno visokom nivou i brzo reagujemo na sve promene tržišta koje se svakodnevno dešavaju.

Unapređenje prodaje Šta ćete naučiti

Tokom seminara naučićete kako da uspešno:

  • Definišete ključne faktore kojima merite uspešnost poslovanja – KPI (key performance indicator)
  • Koristite moć periodizacije u procesu planiranja
  • Planirate prodajne aktivnosti u zavisnosti od periodizacije
  • Definišete ciljne grupe i način komunikacije
  • Planirate prodajne aktivnosti u zavisnosti od ciljne grupe
  • Postavljate realne targete koji motivišu
  • Izaberete adekvatne alate za ostvarenje postavljenih targeta
  • Kreirate izveštaje, merite i kontrolišete uspešnost poslovanja

Unapređenje prodaje Kome je namenjen

Ova radionica namenjena je vlasnicima i menadžerima sportskih, fitnes, beauty i health centara, kao i personalnim trenerima koji rade samostalno (freelance).

Unapređenje prodaje Priznanje o
učešću

Po završenoj radionici svaki učesnik dobija sertifikat od kompanije iFit kao potvrdu o stečenom znanju i uspešno završenoj edukaciji.

Unapređenje prodaje: targeti i alati

Ukoliko vas zanima sledeći termin seminara ili želite više informacija, kontaktirajte nas.