iFit grupa

Paje Krstića 1

Novi Sad, Srbija

Mob. tel: +381 63 666 007

Kompanija

iFit d.o.o.

PIB: 107 850 248

Matični broj: 20882859

Paje Krstića 1

Novi Sad, Srbija

Radno vreme

Ponedeljak: 08:00 – 16:00

Utorak: 08:00 – 16:00

Sreda: 08:00 – 16:00

Četvrtak: 08:00 – 16:00

Petak: 08:00 – 16:00

Milan Ivetić

Poslovna rešenja & konsalting

Andrea Ivetić

Odnosi s javnošću

Suzana Skenderoski

Trening & Edukacije