Kontakt telefon +381 63 666 007

0

Kontakt telefon +381 63 666 007

Discovery

1 ili 2 Les Mills treninga po izboru

/mo

Mesecno

Preporučujemo

Bussines

3 do 5 Les Mills treninga po izboru

/mo

Mesecno

Premium

6 i više Les Mills treninga po izboru

/mo

Mesecno

 • 1 ili 2 Les Mills treninga po izboru
 • Pozicioniranje kluba na Les Mills lokatoru
 • Nalog na BrandCentral marketing portalu
 • Popust na Smart Tech opremu
 • Lični GMF Savetnik u periodu od 6 meseci
 • Analiza poslovanja GF
 • Izrada marketing plana
 • 1 program po izboru GRATIS
 • 3 do 5 Les Mills treninga po izboru
 • Poziconiranje kluba na Les Mills lokatoru
 • Nalog na BrandCentral marketing portalu
 • 10% popusta na Smart Tech opremu
 • Lični GFM Savetnik u periodu od 6 meseci
 • Analiza poslovanja GF
 • Izrada marketing plana
 • 1 program po izboru GRATIS
 • 6 i više Les Mills treninga po izboru
 • Poziciniranje kluba na Les Mills lokatoru
 • Nalog na BrandCentral marketing portalu
 • 20% popusta na Smart Tech opremu
 • Lični GFM Savetnik u periodu od 12 meseci
 • Analiza poslovanja GF
 • Izrada marketing plana
 • 1 program po izboru GRATIS

Discovery

1 ili 2 Les Mills treninga po izboru

/mo

Mesecno

 • 1 ili 2 Les Mills treninga po izboru
 • Pozicioniranje kluba na Les Mills lokatoru
 • Nalog na BrandCentral marketing portalu
 • Popust na Smart Tech opremu
 • Lični GMF Savetnik u periodu od 6 meseci
 • Analiza poslovanja GF
 • Izrada marketing plana
 • 1 program po izboru GRATIS
Preporučujemo

Bussines

3 do 5 Les Mills treninga po izboru

/mo

Mesecno

 • 3 do 5 Les Mills treninga po izboru
 • Poziconiranje kluba na Les Mills lokatoru
 • Nalog na BrandCentral marketing portalu
 • 10% popusta na Smart Tech opremu
 • Lični GFM Savetnik u periodu od 6 meseci
 • Analiza poslovanja GF
 • Izrada marketing plana
 • 1 program po izboru GRATIS

Premium

6 i više Les Mills treninga po izboru

/mo

Mesecno

 • 6 i više Les Mills treninga po izboru
 • Poziciniranje kluba na Les Mills lokatoru
 • Nalog na BrandCentral marketing portalu
 • 20% popusta na Smart Tech opremu
 • Lični GFM Savetnik u periodu od 12 meseci
 • Analiza poslovanja GF
 • Izrada marketing plana
 • 1 program po izboru GRATIS

Les Mills sistem Kako izgleda uspeh?

Nakon analize poslovanja i izbora adekvatnih treninga za svoj klub, uz stručnu podršku, korak po korak, vodićemo vas kroz implementaciju proverenih menadžment alata za razvoj sistema grupnog fitnesa.

1. Definisanje ciljeva i postavljanje targeta
 • Definisaćemo kratkoročne i dugoročne ciljeve
 • Postavićemo targete i kroz njih meriti uspeh
 • Implementiraćemo alate za ispunjenje targeta
2. Izrada rasporeda treninga
 • Uradićemo analizu uspešnosti
 • Koristićemo najbolje prakse pri izradi rasporeda
 • Definisaćemo alate za praćenje uspešnosti
3. Regrutacija i edukacija instruktora
 • Definisaćemo proces selekcije novih instruktora
 • Edukovaćemo i obučiti instruktore za rad
 • Kontrolisaćemo i unapređivati kvalitet vaših instruktora
4. Unapređenje prodaje
 • Obezbedićemo edukativne resurse o proizvodu prodajnom timu
 • Ustanovićemo plan obuke zaposlenih u prodaji
 • Obezbedićemo vam uvek najnovije relevantne informacije
5. Marketing i promocija
 • Definisaćemo sa vama novu marketing strategiju
 • Predložićemo ekonomične marketing aktivnosti
 • Obezbedićemo neophodne marketing resurse
6. Edukacija menadžmenta
 • Implementiraćemo alate za unapređenje menadžmenta
 • Obezbedićemo potrebne resurse za edukaciju menadžera
 • Obezbedićemo uvide u najbolje svetske prakse

TESTIMONIJALI

Ne verujemo u online testimonijale, hajde da budemo iskreni – da li iko i veruje? Slobodno nas kontaktirajte i zatražite listu klijenata koje možete pozvati i lično porazgovarati sa njima.