template image

TRX RTC modul O modulu

TRX RTC (Rip Training Course) je modul koji polaznicima pruža osnove TRX Rip treninga uključujući na koji način se TRX Rip rekvizit koristi i kako učiti vežbače svih nivoa fizičke spremnosti funkcionalnim pokretima.

TRX RTC modul Šta ćete naučiti

Tokom modula se uči kako da se Rip trening prilagodi vežbačima na svim nivoima fizičke spremnosti. Polaznici modula će takođe naučiti kako da iskoriste Rip Trainer rekvizit kako bi vežbačima pružili dinamički trening za celo telo.

Nakon završetka modula, bićete u mogućnosti da:

  • U različitim okruženjima pravilno postavite Rip Trainer rekvizit,
  • Koristite Rip Trainer kako biste dobili dinamički trening celog tela,
  • Bezbedno i efektivno upućujete i trenirate vežbače na Rip Trainer rekvizitu,
  • Jasno objasnite nauku i benefite Rip Trainer-a.

TRX RTC modul Kome je namenjen

TRX RTC modul je namenjen svima koji žele da saznaju kako da koriste TRX Rip Trainer rekvizit na bezbedan i efektivan način.

TRX RTC modul Sertifikat

Nakon uspešno završenog modula, polaznici dobijaju međunarodno priznat sertifikat.

TRX RTC modul

Ukoliko vas zanima sledeći termin edukacije ili želite više informacija o TRX RTC modulu, kontaktirajte nas.