Test uspešnosti, da li je vaš klub spreman za generaciju aktivnih? (E-book)

Nova istraživanja pokazuju da 80% ljudi koji treniraju u klubovima širom sveta čine najmlađe generacije: milenijalsi i generacija Z. U generaciju Z spadaju svi rođeni u periodu od sredine 90ih do 2010 i imaju između 8 i 23 godine, dok su milenijalsi rođeni u periodu od ranih 80ih do sredine 90ih i danas imaju između 24 i 38 godina. Fitnes industrija prolazi kroz veliku generacijsku promenu, koja je nastupila brzo i njene promene u budućnosti biće još brže. Kako bi klub uspešno poslovao, neophodno je biti u koraku sa zahtevima novih generacija koje postaju korisnici fitnes centara – generacija aktivnih.

Ovaj kratak test uspešnosti će vam pomoći da odredite pravac u kom želite da se razvija vaš klub. Izaberite odgovore pod a, b ili c i na kraju saznajte koliko je vaš poslovni plan prilagođen generaciji aktivnih.

Popuni kontakt formu, kako bi besplatno preuzeo test.