Digitalni vs tradicionalni marketing je tema koja se često pominje u krugovima marketara.

Dok jedni zastupaju ideju da je potrebno koristiti obe metode podjednako, mogu slobodno reći da je više onih koji smatraju da prednost treba dati “digitalu”.

Kao neko ko je počeo marketingom da se bavi 2005. godine, tj. u periodu kada je Facebook počeo da doživljava ekspanizuju, a ADSL u velikoj meri zamenio Dial UP internet konekciju, slobodno mogu reći da sam dete “digitala.”

Uprkos tome, u mom poslovanju tradicionalni marketing je u jednakoj meri bio prisutan sve do 2011. godine, kada sam sve veći fokus počeo da stavljam na digitalni marketing.

U ovom trenutku ne bih mogao reći da je naš fokus 100% na digitalnom marketingu, ali dobrih 90% jeste.

Šta čini digitalni, a šta tradicionalni marketing?

Teško bi bilo ukratko nabrojati šta sve čini digitalni marketing.

Slobodno mogu reći da potrebe globalnog društva, trendovi i razvoj novih tehnologija utiču na razvoj i metode digitalnog marketinga.

Nama najbliže je svakako oglašavanje na internetu (Google, Facebook), web sajtovi, društvene mreže, email marketing,… Dok bi u primere tradicionalnog marketinga mogli da svrstamo oglašavanje u novinama, na radiju, TV, bilborde, flajere i ostali print materijal.

Da li je prelazak na digitalni marketing globalan?

Kako sam naveo, ovo je tema o kojoj se često i dosta priča.

No, svakako ne bi trebalo biti isključiv po pitanju tradicionalnog marketinga.

Moj stav po ovom pitanju jeste da treba biti prisutan tamo gde je naša ciljna grupa i u skladu sa predviđenim tj. planiranim budžetom.

Digitalni marketing u fitnes & health industriji

Kratko i jasno odgovor je DA.

Ukoliko zavirimo u bazu podataka prosečnog fitnes centra, mogli bismo zaključiti da je 90% članova uzrasne dobi od 18 do 55 godina starosti.

Preciznije rečeno to su milenijalci (18 – 34 godine ) i generacija X (35 do 55 godina starosti).

Na osnovu istraživanja koje je sprovela kompanija Nielsen research u 2016. godini, na uzorku od 4610 ispitanika u 13 zemalja sveta, 81% uzrasti od 18 do 34 godine (milenijalsi) izjavili su da vežbaju ili da bi voleli da vežbaju u fitnes centru. Dok je za urzasnu dob 35 do 55 taj procenat nešto manji i iznosi 61%, ali i dalje izuzetno veliki procenat ljudi koji vežbaju ili bi želeli da to čine.

Ukoliko se nalazite u gore navedenoj uzrasnoj dobi, postaviću vam par pitanja, čije odgovore želim da zapišete na aplikaciji notes svog mobilnog telefona. Verujem da vam je on svakako bliži ruci nego olovka i parče papira ?

Kada se ujutru probudite, da li prvo palite TV ili uzimate mobilni u ruke?

Da li kupujete dnevnu štampu ili novosti čitate putem aplikacija ili web portala?

Da li određenu uslugu ili proizvod tražite u poslovnim informatorima ili na Google-u?

Da li poruku koju imate za prijatelja šaljete pismom ili napišete email, Fb ili Viber pouku?

Da li sledeći termin personalnog treninga vaš klijent zapisuje na parčetu papira ili unosi u kalendar na mobilnom telefonu?

Verujem da je većina vas odabrala drugu opciju.

Verujem da većina vaših članova ili potencijalnih članova uvek bira drugu opciju.

Verujem da razumete da pričamo o digitalnim tehnologijama, verujem da razumete da živimo u digitalnom dobu, verujem da razumete da je digitalni marketing sadašnjost i budućnost nas iz fitnes & health industrije.